استان سيستان وبلوچستان
از مادر و همسر دو شهید مدافع حرم در همایش رهروان زینبی زاهدان تقدیر به عمل آمد
درهمایش رهروان زینبی زاهدان از مادر شهید مدافع حرم حسینعلی کیانی و همسر شهید مدافع حرم عقیل شیبک تقدیر و قدردانی گردید 
aaa
aaa
aaa