8 ارتباط با مدیران معرفی مدیران
  • امروز دوشنبه سی و یکم شهریور 1399 
حجت الاسلام والمسلمین محسن  مومنی مقدم
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین محسن مومنی مقدم
تلفن
۰۵۴-۳۳۴۴۱۴۶۵-054-2529
فکس
۰۵۴-۳۳۴۴۲۶۹۶
پست الکترونیک
عباس عباسی
عنوان
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
نام مدیر
عباس عباسی
تلفن
054-2529-3114
فکس
پست الکترونیک
علی محمد  دشتی رحمت آبادی
عنوان
معاون بهره وری افتصادی
نام مدیر
علی محمد دشتی رحمت آبادی
تلفن
054-2529-3117
فکس
پست الکترونیک
نادر خاشی قلعه نو
عنوان
مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
نام مدیر
نادر خاشی قلعه نو
تلفن
054-2529-3111
فکس
پست الکترونیک
رضا رخشانی نژاد
عنوان
رئیس اداره تحقیق
نام مدیر
رضا رخشانی نژاد
تلفن
054-2529-3118
فکس
پست الکترونیک
حسن یعقوبی
عنوان
رئیس اداره حقوقی و ثبتی
نام مدیر
حسن یعقوبی
تلفن
054-2529-3115
فکس
پست الکترونیک
مرتضی کوچکی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
مرتضی کوچکی
تلفن
054-2529-3171
فکس
پست الکترونیک
حمید  گنجعلی
عنوان
روابط عمومی واطلاع رسانی -کارشناس پیگیری و هماهنگی-فرمانده بسیج اداره کل
نام مدیر
حمید گنجعلی
تلفن
054-2529-3101
فکس
054-33442696
پست الکترونیک