• امروز یک شنبه بیست و نهم مهر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک قطعه زمین

آگهی مزایده یک قطعه زمین

نوبت دوم

 دوشنبه 6 مهر 1394   376  0      

آگهی مزایده کتبی نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در زاهدان را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی جهت فروش طبق مقررات جاری واگذار نماید .

 

ردیف

 

یک قطعه زمین

قیمت پایه کارشناسی زمین

متراژ

کاربری

محل وقوع

500/687/405/1

75/267

مسکونی

زاهدان زیباشهر 10متری منشعبه از 40 متری (زمینهای گمرک) قطعه شماره 13 بلوک 34 محله 10

شرایط مزایده

1-متقاضیان می بایست 10%مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ( 750/568/140 ریال )را بعنوان سپرده طبق( فیش اخذ شده از امور مالی این اداره دریافت و به حساب101501038 نزد صندوق قرض الحسنه راسخون ) شعبه خیابان هفت تیر  روبروی منابع طبیعی بنام اداره اوقاف وامور خیریه واریز و فیش آن را ضمیمه تقاضای خویش نموده و یا ضمانت  نامه شرکت در مزایده که مدت اعتبار آن 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر باشد تهیه و به  همراه اسناد مزایده حد اکثر تا پایان وقت اداری یک شنبه  19/07/1394 به اداره اوقاف شهرستان زاهدان تحویل نمایند .

توضیح:درخصوص پاکت های تحویلی به این صورت عمل گردد: پاکت الف:ضمانت نامه یا فیش واریزی/ پاکت ب:کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده متقاضی/ پاکت ج : پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت داخل یک پاکت بصورت مهرموم شده تحویل گردد.

2-جلسه مزایده روزدوشنبه 20/07/1394 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف و امور خیریه زاهدان برگزار خواهد شد .

3-نتیجه جلسه مزایده روزسه شنبه 21/07/1394 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در جلسه توسط اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زاهدان خواهد رسید

4-متقاضیان می بایست مبلغی بالاتر از پایه کارشناسی پیشنهاد دهند و برنده مزایده شخصی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید.

5-در مواردی که کمیسون مزایده برنده را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده نباید از مبلغ سپرده مزایده بیشتر باشد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد . رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردارد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع به او ممنوع است . در صورتی که حائز حداکثر بهاء ، از یک نفر بیشتر باشد برنده مزایده به قید قرعه انتخاب خواهد شد .

6- در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به واریز بهای کامل پیشنهادی اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود ، سپرده وی ضبط و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد (تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مرایده نباید از مبلغ سپرده مزایده بیشتر باشد)ابلاغ می گردد، اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به واریز بهای کامل پیشنهادی اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده وی ضبط می شودو مزایده تجدید خواهد شد.

7- برنده مزایده پس از واریز کامل مبلغ پیشنهادی از طریق اداره اوقاف وامور خیریه زاهدان به تعاونی لشکر 88 زرهی جهت تحویل زمین معرفی

می گردد و  هزینه آماده سازی ملک مورد نظر نیز توسط این اداره پرداخت خواهد شد. 

8- به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مبهم،مشروط و خارج از مهلت مقرر تر تیب اثر داده نخواهد شد.

9-کمیسیون مزایده در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10-پرداخت هزینه های متعلقه اعم از هزینه کارشناسی ، هزینه نقل و انتقال و سایر هزینه های قانونی  به عهده برنده مزایده است.       

11-کلیه اوراق و اسناد مزایده بایستی به مهر و یا امضاء پیشنهاد دهنده برسد .

12-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان زاهدان(دانشگاه 49 خیابان اوقاف)وباشماره تلفن(33439945) تماس حاصل فرمایند.                                 اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زاهدان 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار