• امروز پنج شنبه سوم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

ارتباط با مدیر کل

میز خدمت

سامانه شکايات

سامانه تدارکات الکترونیک

پيامبر اكرم (ص)، الگوي زهد و تحقير دنيا

پيامبر اكرم (ص)، الگوي زهد و تحقير دنيا

پيامبر اكرم (ص) الگو واسوه‌ي زهد است. لذا علي (ع) در همه شئون زندگي و جهت‌گيري صحيح در رفتار، آن حضرت را به عنوان اسوه معرفي مي كند.

 یک شنبه 3 فروردین 1399   41  0      

در فرهنگ قرآن كريم زهد وعدم دلبستگي به دنيا و مظاهر آن يكي از ويژگيهاي برجسته انسان‌هاي بزرگ است. در آموزه‌هاي قرآن و اسلام به هر اندازه كه روح و نفس آدمي از تعلقات دنيا و گرايشات نفساني آزاد باشد، به كمال روحي و تكامل انساني نزديكتر است. قرآن كريم، جهت‌گيري و شيوه برخورد انسان با دنيا و مظاهر آن را در رهگذر تعالي وتكامل، به خوبي بيان كرده است.

هم دلبستگي به دنيا وهدف قرار دادن آن وتعلقات بيش از حد به مظاهر وجلوه هاي دنياي ناپايدار و زود گذر را عامل سقوط وانحطاط انسان مي‌داند واز اين منظر به تحقير ومذمت دنيا ودلدادگي به آن پرداخته است. وهم عزلت ورها كردن كه در تعبير قرآن به رهبانيت از آن نام برده شده را مورد نكوهش قرار مي‌دهد.

در اين ميان، راه اعتدال واقتضاي حكمت، آن است كه مظاهر وجلوه هاي دنيا با همه فريبندگي وزيبائيش را در برابر مقام ومنزلت انسان وكمال انساني حقير وناچيز بشمارد وآن را صرفاً ابزار وبستري براي حركت وتكاپو به سوي كمال انساني و رسيدن به سعادت جاودانه قرار داد.

پيامبر اكرم (ص) الگو واسوه‌ي اين فضيلت انساني است. لذا علي (ع) در همه شئون زندگي و جهت‌گيري صحيح در رفتار، به عنوان اسوه معرفي مي كند:

« همانا رسول خدا(ص) الگويي كامل براي توست كه راه ورسم زندگي را از او بياموزي و راهنمايي خوبي است براي تو در شناخت بديها وعيب هاي دنيا وزشتي ها ورسوايي هاي آن . چه اينكه دنيا از هرسو بر پيامبر(ص) باز داشته وبراي غيراو گسترانيده شد و او را از دنيا چون طفلي از شير مادر بريده ، از زر و زيورش دور گرديد.

در بيان ديگري جهت‌گيري پيامبر (ص) نسبت به دنيا ومظاهر آن رابيان مي كند و تحليل نموده كه چگونه دنيا را با جلوه هاي فريبنده اش تحقير كرد وكمترين توجهي به آن ننمود.

« پيامبر اكرم (ص) دنيا را كوچك شمرد ودر چشم ديگران ، آن را ناچيز جلوه داد. آن را خوار و بي‌ارزش‌ مي‌شمرد و در نزد ديگران خوار و بي مقدار معرفي نمود. ومي دانست خداوند براي كرامت واحترام به او ، دنيا را از وي دور ساخت وبه خاطرناچيز بودنش، به ديگران بخشيد. آن حضرت از جان ودل به دنيا پشت پا زد و ياد آن را در دلش ميراند.»

سپس حضرت خطاب به پيروان مكتب پيامبر (ص) مي فرمايد: « پس به پيامبر پاكيزه و نيكوترين مردم، اقتدا كن كه راه ورسم او الگويي است براي كسي كه در زندگي سرمشقي بطلبد ومايه فخر و بزرگي است براي كسي كه خواهان بزرگواري باشد و محبوبترين بندگان نزد خداكسي است كه به پيامبر اقتدا كند و از پي او رود.»

امام علي (ع) در ادامه اين خطبه نكته هاي تكان دهنده‌اي شيوه زندگي زاهدانه پيامبر اكرم(ص) را بيان مي كند.

« رسولخدا (ص) از دنيا چندان نخورد كه دهان را پر كند و به دنيا با گوشه‌ي چشم نگريست دو پهلويش از همه فرو رفته تر (كنايه از لاغري پيامبر) و شكمش از همه خالي تر بود. دنيا را براي او عرضه كردند ولي او نپذيرفت .چون دانست خدا چيزي را دشمن دارد، آن را دشمن داشت وچيزي كه خدا خوار شمرد، آن را خوار انگاشت. در زندگاني رسول خدا(ص) براي تو نشانه هايي است كه تورا به زشتي ها و عيبهاي دنيا راهنمايي مي كند. زيرا پيامبر (ص)با نزديكان خود گرسنه به سر مي برد و با آن مقام و منزلت بزرگي كه داشت، زينت‌هاي دنيا از ديده او دور ماند. پس هر انديشمند بايد با عقل خود به درستي انديشه كند كه آيا خداوند محمد(ص) را به داشتن اين ويژگيها اكرام كرده يا او را خوار نموده است؟ اگر بگويد خوار كرده، ‌دروغ گفته و بهتاني بس بزرگ زده است و اگر بگويد اورا اكرام كرده، پس بداند خدا كسي راخوار شمردكه دنيا را براي او گسترانيد و از نزديكترين مردم به خودش دور نگه داشت.

او با شكمي گرسنه از دنيا رفت و با سلامت جسم وجان وارد آخرت گرديد او سنگي برسنگي نگذاشت(خانه اي مجلل نساخت) تاجهان را ترك گفت و دعوت پروردگارش را پذيرفت چه بزرگ است منتي كه خداوند با بعثت پيامبر (ص) بر ما نهاد و چنين نعمت بزرگي به ما عطا فرمود. رهبر پيشتازي كه بايد اورا پيروي كنيم و پيشوايي كه بايد راه اورا تداوم بخشيم.»

برگرفته از مقاله "سيماي پيامبر اكرم (ص) از منظر حضرت علي (ع)" نوشته ی حجت الاسلام احمد حاتميان
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار