• امروز پنج شنبه بیست و یکم فروردین 1399 

معرفی پایگاه های اینترنتی

صفحه ی اصلی / معرفي پايگاه ها

معرفی پایگاه های اینترنتی

گروههای معرفی پایگاهها
اخبار ویژه
مطالب ویژه

سامانه یکپارچه ارائه خدمات میزخدمت الکترونیک سازمان اوقاف و امور خیریه

سامانه تدارکات الکترونیک

ارتباط با مدیر کل

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین پایگاه های اینترنتی
سایت مرکزفرهنگی و پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه
سایت مرکزفرهنگی و پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ درج
چهارشنبه 18 فروردین 1395
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف وامور خیریه
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف وامور خیریه
تاریخ درج
چهارشنبه 18 فروردین 1395
صندوق قرض الحسنه راسخون ولا
صندوق قرض الحسنه راسخون ولا
تاریخ درج
چهارشنبه 18 فروردین 1395
سایت فرهنگی ،هنری راسخون
سایت فرهنگی ،هنری راسخون
تاریخ درج
چهارشنبه 18 فروردین 1395
3
2
1

3

2

1