• امروز دوشنبه هجدهم فروردین 1399 

راهبرد مشارکت دستگاه

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت دستگاه

سند راهبرد مشارکت

 1. راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
  در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت
  Responsive معرفی گردید.
  ۲- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
  در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بطور کامل ارائه شده است.
  ۳- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
  با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.
  ۴- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
  در سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.
  ۵- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
  در تارنماي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ، سوالات متداول، پیوندها و و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.
  ۶- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
  در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي خدمات فناوري نیز وجود دارد.